Editor’s Talk


บทบรรณาธิการ ล่าสุด

24 พฤศจิกายน 2559 | โดย : ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา

ลงทุนเรื่องง่าย เกษียณสุข สบาย

       งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข คำคำนี้จริงทุกช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันและยังฮิตใช้ไปอีก 3 ชาติ 10 ชาติก็ไม่ลืม ผมเข้าใจว่าเพราะภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันคนวางแผนการออมน้อยลง  อาจะเป็นเพราะข้อจำกัดของงาน  ข้อจำกัดของรายจ่ายที่ไม่สมดุลกับรายได้  การบริหารเงินภาพใตตัวเองจึงยากพอสมควร คิดง่ายๆเอาภาวะวันต่อวันให้รอดก่อน ส่วนคนที่มีรายได้เกานรายจ่าย อันนี้เราก็ไม่พูดถึงเพราะเขามีแนวทางมีที่ปรึกษาในการที่จะเกษียณให้เป็นสุขอยู่แล้ว            
       
         คุณศิริพร สินาเจริญ  กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี  บอกว่า สำหรับหลายๆ คนการวางแผนหรือการออมเพื่อเกษียณนั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนน้อยกว่าการเก็บเงินเพื่อค่าเทอมลูก การซื้อบ้านหลังแรก หรือการผ่อนรถ ในขณะที่อายุขัยเฉลี่ยของประชากรทั่วโลก รวมถึงประชากรไทยเองยืนยาวขึ้น ค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นทุกวัน ประกอบกับการออมภาคบังคับจากภาครัฐที่ไม่เพียงพอ การออมเพื่อการเกษียณอย่างเพียงพอจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะในระหว่างที่คุณกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆ ในชีวิต เพียงไม่นานก็จะพบว่าชีวิตหลังเกษียณก็จะมาถึงคุณอย่างไม่ทันตั้งตัว
          หลักสำคัญสำหรับการเกษียณอย่างมีความสุข
          1.กำหนดเป้าหมายการลงทุนจะต้องมีวัตถุประสงค์ว่าจะลงทุนเพื่ออะไรและมีระยะเวลานานเท่าใด เช่น ลงทุนระยะสั้นเพื่อสำรองเงินฉุกเฉิน ระยะกลางเพื่อการศึกษาบุตร และระยะยาวเพื่อการเกษียณ ไม่ว่าจะลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ใด การจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะนอกจากจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้เงินออมงอกเงยแล้ว ยังช่วยลดความผันผวน และสร้างความมั่นคงแม้ในช่วงวงจรเศรษฐกิจตกต่า
          2.กำหนดแผนการเป้าหมายที่ไม่มีแผนการนั้น ถือเป็นแค่ "ความปรารถนา" เท่านั้น Antoine de Saint-Exupery ได้กล่าวไว้เช่นนั้น การวางแผนสำหรับการเกษียณนั้น อาจดูเหมือนจะมีความ ยุ่งยากอยู่สักหน่อย เนื่องจากมี หลายปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนอยู่ มาก ไม่ว่าจะเป็นอายุขัย ปัญหาสุขภาพ ความผันผวนของผลตอบแทน เป็นต้น ส่งผลให้แผนการเกษียณไม่มีแบบแผนที่แน่นอนตายตัวสำหรับ แต่ละคน
          อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้ที่ศึกษาและกำหนดหลักการง่ายๆ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนเกษียณ เช่น อัตราการใช้จ่ายหลังเกษียณได้มีการประมาณแบบระมัดระวังไว้ที่ 70% ของรายได้ในปัจจุบัน หรือการจัดสัดส่วนการลงทุนแบบง่ายๆ เพื่อให้เงินออมงอกเงยให้พอใช้หลังเกณียณ คือ การเอา 100 ลบด้วยอายุปัจจุบัน ได้เท่าไหร่ คือสัดส่วนการลงทุนในหุ้น
          คนเอเชียส่วนใหญ่ยังคงนิยม ออมเงินด้วยการฝากธนาคาร โดยคนญี่ปุ่นยังคงมีการฝากเงินสูงถึง 54% คนฮ่องกง 45% เกาหลี 45% ซึ่ง แตกต่างจากออสเตรเลียที่ 22% หรือสหรัฐที่ 14% แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะลดต่ำลงมาโดยตลอด จากตัวอย่างด้านล่าง จะพบว่าจากจำนวนเงินออมต่อปีที่เท่ากัน หากมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงิน จะช่วยให้เงินออมเพื่อการเกษียณเติบโตดีกว่ามากแม้จะเริ่มออมช้ากว่าถึง 10 ปี
          3.ลงทุนอย่างรอบคอบและลงทุนระยะยาว
          กลยุทธ์การลงทุนสำหรับการเกษียณนั้นมี 2 ช่วง คือ ช่วงสะสมและช่วงถดถอย ช่วงสะสมคือตั้งแต่เริ่มมีรายได้จากงานแรกจนถึงวันเกษียณจากงาน ซึ่งในช่วงนี้มีความสำคัญมากที่คุณจะต้องมีมุมมอง การลงทุนระยะยาวและกระจายการลงทุนที่เน้นการเติบโตของเงินออมอย่างเหมาะสม เพราะคุณมีเวลาเป็นปัจจัยช่วยเสริมการงอกเงยของเงินออม ส่วนในช่วงถดถอย วัตถุประสงค์หลักของการลงทุน คือ การนำเงินมาใช้อย่างปลอดภัยและพอเพียงไป จนวันสุดท้ายของชีวิต
          การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเงินก้อน ณ วันเกษียณมีความสำคัญมาก เพราะ ณ วันนั้น เงินออมสำหรับการเกษียณจะเป็นเงินเก็บก้อนใหญ่ที่สุด ก่อนที่จะต้องเริ่มทยอยถอนมาใช้หลังเกษียณ การลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนติดลบในปีแรกๆ หลังเกษียณ จะส่งผลลบต่อเงินออมเพื่อการเกษียณอย่างร้ายแรงกว่าผลตอบแทนติดลบในปีท้ายๆ ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณ แม้ว่าคิดเฉลี่ยแล้วจะได้ อัตราผลตอบแทนที่เท่ากัน ตัวอย่าง นายเอ นายบี และนายซี มีเงินออม ณ วันที่เกษียณเท่ากันที่ 1 ล้านบาท แต่ด้วยการจัดพอร์ตการลงทุนที่ ต่างกัน จึงมีผลตอบแทนที่แตกต่างกันในแต่ละปี เมื่อเฉลี่ย 30 ปี มีผลตอบแทนเท่ากันที่ 7% ต่อปี ซึ่งการมีผลตอบแทนติดลบในปีแรกๆ หลังการเกษียณ ทำให้เงินก้อนลดลง ส่งผลลบต่อพลังของเงินทบต้นในปี ที่ผลตอบแทนเป็นบวก
          การวางแผนเพื่อการเกษียณจึง มีความสำคัญอย่างยิ่ง การหาผู้ให้ คำปรึกษาทางการเงินหรือเริ่มด้วยผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายในท้องตลาด เช่น กองทุน Life Path หรือ Life Stage คือ อีกหนึ่งทางเลือกที่ง่ายกว่าและเหมาะกับผู้เริ่มต้นการออมเพื่อการเกษียณหรือผู้ที่ไม่มีเวลาในการจัดและปรับสัดส่วนการลงทุนเมื่ออายุเปลี่ยนแปลงไป-

บทบรรณาธิการย้อนหลัง

6 ธันวาคม 2560 | โดย : ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา
10 ตุลาคม 2560 | โดย : ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา
9 สิงหาคม 2560 | โดย : ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา
9 มิถุนายน 2560 | โดย : ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา
27 เมษายน 2560 | โดย : ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา
10 เมษายน 2560 | โดย : ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา
Scroll To Top