เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


11 กันยายน 2560

ธปท.รับบาทแข็งค่าสุดในภูมิภาคหลังดอลล์อ่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยอมรับว่า การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในระยะนี้ถือว่าแข็งค่าสุดในภูมิภาค ซึ่งหลัก ๆ มาจากการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนั้นยังมาจากนักลงทุนต่างชาติคลายความกังวลสถานการณ์การเมืองในประเทศ ทำให้มั่นใจมากขึ้นในการนำเงินเข้ามาลงทุน รวมทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดีทำให้ไทยเกินดุลการค้า
          อย่างไรก็ตาม ทาง ธปท.จะจับตาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มขึ้นในช่วงต่อจากนี้ หลังจากช่วงที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่าอย่างรวดเร็ว และมีมาตรการเตรียมไว้แล้ว และพร้อมนำมาใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
          ขณะที่มองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันยังอยู่ในระดับเหมาะสมและผ่อนคลายเพียงพอ เอื้อต่อการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทยอยปรับตัวสูงขึ้นและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในระยะข้างหน้า 
          หากปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้เร็วขึ้นนั้น ธปท.มองว่ามีผลจำกัด เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงเป็นผลจากปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลักและบางส่วนมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง นอกจากนั้นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน ภายใต้ภาวะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องจากพฤติกรรม Search for yield ที่นำไปสู่การประเมินความเสี่ยงที่ต่ำเกินควร และ ธปท.มองว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่นขณะนี้ยังมีความเหมาะสมต่อเศรษฐกิจไทย

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top