เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


12 กันยายน 2560

ไทยติดอันดับที่ 30 จาก 65 ประเทศคุณภาพชีวิตดีที่สุดของโลก

เว็บไซต์ เอ๊กซ์แพ๊ท อินไซเดอร์" ซึ่งเป็นองค์กรสำรวจด้านความเป็นอยู่สำหรับชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้ร่วมมือกับเว็บไซต์อินเตอร์เนชั่น จัดทำแบบสอบถามชาวต่างชาติ 21,500 คน จาก 166 สัญชาติ ที่อาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆ ใน 188 ประเทศ โดยมีการแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น ประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในโลก โดยอันดับหนึ่งตกเป็นของ ฟินแลนด์ ส่วนหัวข้อประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุด โดยวัดจากการดูแลรักษาสุขภาพและระบบสาธารณูปโภค อันดับหนึ่งได้แก่ “โปรตุเกส” สำหรับหัวข้อประเทศที่น่าท่องเที่ยวและมีระบบการขนส่งมวลชนดีที่สุด “สิงคโปร์” คว้าอันดับหนึ่ง
          ส่วนประเทศไทย คว้าอันดับที่ 30 จากดัชนี ประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก จากทั้งหมด 65 ประเทศ โดยแซงหน้า จีน ในอันดับที่ 52 และอิตาลีในอันดับที่ 34 เนื่องจากค่าครองชีพที่ยังถูกอยู่มากโดยไทยคงอันดับต้นๆของประเทศที่ต่างชาติชอบเข้ามาอยู่อาศัย
          นอกจากนี้ เอ็กซ์แพท อินไซเดอร์ เปิดเผยอันดับประเทศที่ต่างชาติชอบเข้าไปอยู่อาศัยมากที่สุด ประจำปี 2017 พบว่า ไทยยังคงอยู่อันดับที่ 18 เช่นเดียวกับปีก่อน จาก 65 ประเทศทั่วโลก โดยไทยทำอันดับในด้านค่าครองชีพสูงสุดอยู่ที่อันดับ 6 ขณะที่ด้านการเดินทางและคมนาคมของไทยอยู่อันดับที่ 26
          นอกจากนี้ โรงเรียนนานาชาติยังเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดต่างชาติ โดยรายงานระบุว่า พ่อแม่ชาวต่างชาติ 32% มักส่งลูกเข้ามาเรียนในเอเชีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฮ่องกงและไทย รวมถึงตะวันออกกลาง ซึ่งส่วนใหญ่คือ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกาตาร์
          อย่างไรก็ตามคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของไทยอยู่ที่ 30 ส่วนในด้านที่ไทยทำคะแนนได้น้อยที่สุด คือ ด้านความมั่นคงทางการงาน อยู่อันดับที่ 41 และด้านภาษา อยู่อันดับที่ 43

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top