เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


13 กันยายน 2560

“ออมสิน” พร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 21 ก.ย.นี้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้เตรียมความพร้อม แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามแผนของกระทรวงการคลังในวันที่ 21 กันยายนนี้ โดยขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ทยอยส่งมอบบัตรฯให้ธนาคารจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้กระจายไปยังสาขาต่างๆกว่า 1,070 สาขาทั่วประเทศแล้ว
          ผู้มีสิทธิ์รับบัตรของธนาคารออมสินมีอยู่จำนวน 3.4-3.5 ล้านคนจากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3.7 ล้านคนซึ่งในวันที่มารับบัตร ให้ผู้มีสิทธิ์นำหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน
          ในวันที่ 15 กันยายนนี้ กระทรวงการคลังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ผ่าน 3 ช่องทาง โดยช่องทางแรกให้ติดต่อจุดที่ไปลงทะเบียนไว้ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย คลังจังหวัด และ สำนักงานเขตในกรุงเทพ กว่า 50 เขตโดยนำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน
          ช่องทางที่ 2 ตรวจรายชื่อจากเว็ปไซต์ www.epayment.go.th แต่มีขั้นตอนต้องกรอกเลขบัตรประชาชน และ วันเดือนปีเกิดยืนยันตัวตน ในกรณีผลออกมาไม่มีสิทธิ์ข้อมูลจะแสดงผลด้วยว่าไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยคุณสมบัติในเรื่องใด และ ช่องทางสุดท้ายสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก อำเภอ หรือ เขต
          จากนั้นให้ผู้มีรายชื่อมารับบัตรสวัสดิการฯ ในช่วงวันที่ 21-30 กันยายน ณ จุดที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ไม่สามารถเดินทางมารับบัตรด้วยตัวเองได้ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้มารับแทนตามขั้นตอนของทางราชการซึ่งปฏิบัติเหมือนกับกรณีลงทะเบียนเข้าโครงการฯ

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top