เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


6 พฤศจิกายน 2560

เมืองไทยประกันชีวิตยืดอกคว้ารางวัลการันตีคุณภาพ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ได้รับคัดเลือกให้รับ "รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2560 (Life Insurance Company of  the Year 2017)" จากการประกวด Asia Insurance Industry Awards 2017 ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ  ประเทศสิงคโปร์ โดยงานนี้ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไปรับรางวัลด้วยตัวเอง
          รางวัล "สุดยอดบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2560 (Life Insurance Company of The Year 2017)" ที่บริษัทได้รับในครั้งนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทประกันชีวิตในเอเชีย ที่มีพัฒนาการทางธุรกิจอย่างยอดเยี่ยม ครอบคลุมทั้งด้านประสิทธิภาพการทำงานและความก้าวหน้าทางธุรกิจ โดยเฉพาะระบบการจัดการทางการเงินที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงของการประกันชีวิตได้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงความโดดเด่นในด้านองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการแก่ลูกค้า และด้านหลักธรรมาภิบาล
          ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
          ทั้งนี้ นายสาระ ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินธุรกิจโดยใช้นโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ซึ่งถือปฏิบัติมาโดยตลอด พร้อมกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันในปัจจุบัน รวมถึงให้ความสำคัญในด้านการบริหารงาน นวัตกรรม และผลประกอบการเป็นสำคัญ เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรอบด้าน
          ด้วยปัจจัยดังกล่าวทำให้คณะกรรมการในการประกวดเล็งเห็นสมควรว่า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เหมาะสมกับการได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลในสาขาดังกล่าว ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 สำหรับเมืองไทยประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลนี้ โดยครั้งแรกที่บริษัทได้รับรางวัล "Life Insurance Company of The Year" คือในปี 2014 สยายปีกสู่อาเซียน
          นอกจากนี้ยังได้เห็นวิสัยทัศน์ของการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้เติบใหญ่เพียงแค่ในไทย หากมุ่งขยายงานทางด้านประกันชีวิตสู่ระดับอาเซียน โดยเมืองไทยประกันชีวิต ได้ขยายการลงทุนออกไปยังกลุ่มประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV) มุ่งหวังสร้างฐานความรู้ด้านประกันชีวิตให้กับคนในพื้นที่ โดยการจัดตั้งสำนักงานตัวแทน และร่วมทุนกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของแต่ละประเทศทั้ง 4 ประเทศ ในการต่อยอดธุรกิจ
          สำหรับรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย ที่จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 21 โดยหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลมาจากการคัดเลือกผู้ประกอบการชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารในระดับแนวหน้าของเอเชีย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
          การได้รับรางวัลใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชียในครั้งนี้ ถือเป็นภาพสะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานทางธุรกิจให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง และตอกย้ำในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลประกอบการเบี้ยประกันภัยรับรวมช่วงเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2560 บริษัทมีเบี้ยประกันรับรวมอยู่ที่ 78,228 ล้านบาท ด้วยอัตราการเติบโต 7.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top