เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


6 พฤศจิกายน 2560

รมว.คลัง คาด GDP ไตรมาส 4/60 โตกว่า 4%

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง คาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) ในไตรมาส 4/60 จะเติบโตได้สูงกว่า 4% จากไตรมาส 3/60 ที่คาดว่าจะเติบโตราว 4% ทำให้ภาพรวมทั้งปี 60 น่าจะขยายตัวได้ที่ 3.8-3.9% ถือเป็นการเติบโตที่ใช้ได้
          รมว.คลัง เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงการคลังใน 2-3 เรื่อง โดยได้ให้เร่งพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 
          ขณะนี้ปลัดกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั้งในภาคเกษตรและชุมชนเมือง โดยจะร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน เน้นการฝึกอบรม การเพิ่มทักษะแรงงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนในเดือน ธ.ค.60
          นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้สูงอายุนั้น ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปหาแนวทางในการเพิ่มโอกาสให้กับผู้สูงอายุในการทำงานในระบบเพิ่มขึ้น โดยก่อนหน้านี้กรมสรรพากรมีมาตรการด้านภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานสูงอายุเข้าทำงานแล้ว แต่ในส่วนนี้เป็นโจทย์ที่กระทรวงการคลังและ สศค. ต้องไปพิจารณาต่อ
          ขณะเดียวกัน ในการประชุม ครม.วันพรุ่งนี้ (7 พ.ย.)จะมีการเสนอให้เห็นชอบมาตรการให้ผู้สูงอายุสามารถยกเลิกรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ โดยมาตรการจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 เป็นต้นไป โดยสามารถสละสิทธิได้ไม่มีกำหนดเวลา
          รมว.คลัง กล่าวอีกว่า รองนายกรัฐมนตรียังได้ฝากการบ้านให้กรมธนารักษ์ในการจัดทำโครงการบ้านประชารัฐ ซึ่งเป็นการรองรับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก โดยปัจจุบันยังมีผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเคหะแห่งชาติคงดำเนินการเรื่องนี้หน่วยงานเดียวไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้กรมธนารักษ์พร้อมจะดำเนินการ และมีแนวคิดว่าเมื่อมีการสร้างที่อยู่อาศัยแล้ว จะมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่ก็จะมีการสร้างตลาดเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามาค้าขายสินค้าทำให้มีรายได้ 
          สำหรับในปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของ 3 กรมจัดเก็บภาษี ยืนยันว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมภาษีเข้าไปให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
 

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top