เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


25 มกราคม 2561

ธนาคารออมสินยันไม่ปิดสาขา พร้อมเปิดเพิ่มในปีนี้ อีก 20 สาขา


            นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ยืนยันว่า ในปีนี้ธนาคารไม่มีนโยบายปิดสาขาโดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งหมด 1,080สาขา และจะเปิดเพิ่มอีก20สาขา เป็น 1,100สาขา เน้นขยายสาขาไปยังต่างจังหวัด และปรับรูปแบบสาขาให้ทันสมัย รวมทั้งควบรวมหรือย้ายสาขาบางสาขาไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพ  โดยปี 2561 ธนาคารตั้งเป้า เป็นThe Best & Biggest Local Bank in Thailand ธนาคารที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุด ภายใต้ภารกิจหลักส่งเสริมการออมพร้อมสร้างวินัยทางการเงินและเป็นแหล่งทุนสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก และเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ให้เพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันที่ธนาคารมีการปล่อยสินเชื่อให้ เอสเอ็มอี 80,000ล้านบาท หรือ ประมาณ 2% ของเอสเอ็มอีทั้งระบบที่400,000ล้านบาท  ขณะที่ปี2561 ธนาคารตั้งเป้า ปล่อยสินเชื่อ 83,000ล้านบาท เงินฝาก 78,500ล้านบาท หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ เอ็นพีแอล ไม่เกิน2.4% และตั้งเป้า ปี2565 มีฐานลูกค้าเพิ่ม 40% ของประชารประเทศไทยที่มีอายุ7ปี ซึ่งเพิ่มจากปัจจุบันที่มีลูกค้า 20ล้านคน หรือคิดเป็น40ล้านบัญชี
            สำหรับปี2560 ธนาคารมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 31,212 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 57,884 ล้านบาท รายได้จากค่าธรรมเนียม 5,701 ล้านบาท ด้านการปล่อยสินเชื่ออยู่ที่ 2.01ล้านล้านบาท ถือเป็นอันดับ1ของระบบธนาคารไทย สินทรัพย์รวม 2.66ล้านล้านบาท ยอดเงินฝากรวม 2.25 ล้านล้านบาท  หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ เอ็นพีแอล 41,203ล้านบาท คิดเป็น 2.05% ของสินเชื่อรวม

ทีวีการเงินธนาคาร

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top