เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


26 มกราคม 2561

กลต.และ ตลท. ยันเกณฑ์กำกับการฟอกเงินผ่านตลาดหุ้นนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. ระบุว่ามีเกณฑ์กำกับดูแลการฟอกเงินอยู่แล้ว โดยเริ่มต้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่จะต้องตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้สอบบัญชี ที่มาของรายได้ในการลงทุนแต่อย่างไรก็ตามหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีเพียงการตรวจสอบความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะส่งหลักฐานให้กับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ตรวจสอบแล้วหากผลตัดสินว่าผิดจริง ปปง.ก็มีอำนาจในการยึดทรัพย์ตามที่ ปปง. เห็นสมควร โดยยืนยันว่าหากมีการยึดในส่วนของหุ้นจะไม่เป็นผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ พร้อมกันนี้จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดกับบริษัทหลักทรัพย์ด้วยว่ามีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งหากรู้เห็นด้วยจะถูกดำเนินการเอาผิดด้วย
ด้านนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า อำนาจการตรวจสอบเส้นทางการเงิน จะเป็นหน้าที่ของ กลต. โดยตลาดหลักทรัพย์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลให้เพื่อตรวจสอบเท่านั้น ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือด้านข้อมูล เช่น พฤติกรรมการซื้อ-ขายหุ้น

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top