เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


1 กุมภาพันธ์ 2561

ตลท.เผย JVC ทำ ICOไม่ผิด เร่งขอไวท์เปเปอร์ฉ.สมบูรณ์ ส่วนT+2 เริ่มใช้ 2มี.ค.นี้แน่นอน

 
นางเกศรา มัญชีศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. เปิดเผยถึง ประเด็นที่บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด หรือJVC บริษัทย่อยของ บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) เตรียมเปิดระดมทุน ICO ว่าเข้าข่ายผิดที่ไม่แจ้งให้ตลท.รับทราบก่อนเปิดเผยข้อมูลหรือเสนอขายนักลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้ไม่ถือว่าเข้าข่ายเพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ยกเว้นว่ามีเจตนาในการสร้างข่าวที่ส่งผลต่อราคาหุ้น อีกทั้งเจมาร์ทได้มีการจัดทำรายละเอียดและแจ้งความเคลื่อนไหวกับตลท.เป็นไปตามปกติ ถึงสาระสำคัญของการระดมทุนซึ่งอาจมีผลต่อมูลค่าบริษัทและเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยขณะนี้ตลท.กำลังเร่งขอ white paper ฉบับสมบูรณ์ เนื่องจากปัจจุบันยังเป็นเพียงฉบับร่าง ซึ่งหากทางบริษัทดำเนินการเสร็จแล้วต้องแจ้งมายังตลท.ทราบทันที อย่างไรก็ตามนักลงทุนต้องศึกษาและใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจ
 
ส่วนความคืบหน้าการปรับระบบ ลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก T+3 เป็น T+2 ยืนยันพร้อมเริ่มการซื้อขายตามกำหนด ในวันที่ 2 มี.ค.นี้แน่นอน หลังจากที่ผ่านมาตลท.ได้มีการทำงานหารือย่างใกล้ชิดระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ร่วมพัฒนาระบบ บริษัทหลักทรัพย์คัสโตเดียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคารพาณิชย์ และได้มีการทดสอบและซักซ้อมจนมั่นใจ สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 6 มี.ค.ซึ่งเป็นรอยต่อของการเปลี่ยนระบบ คือยังจะมีการจ่ายเงินแบบ T+3 วันสุดท้าย พร้อมกับเริ่มจ่ายแบบT+2 วันแรก 
ทั้งนี้เพื่อให้ระบบการซื้อขายของไทยทันสมัยเป็นสากลมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงด้านการส่งมอบหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมได้ประมาณ 30% ลดต้นทุน เป็นแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในต่างประเทศ

ทีวีการเงินธนาคาร

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top