เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


9 ตุลาคม 2561

กรุงศรีเตรียมให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางออนไลน์


          นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "กรุงศรีให้ความสำคัญกับการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ตามแผนธุรกิจระยะกลาง 3 ปี (2561-2563) ภายใต้แนวคิด "Think Digital First" เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเรื่องการบริการและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ซึ่งหนึ่งในแผนที่ธนาคารเดินหน้าเต็มที่ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ คือ บริการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกรุงศรีที่จะพลิกโฉมธุรกรรมทางการเงินของธนาคารให้เป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยการยืนยันตัวตนของลูกค้าผ่าน e-KYC ลูกค้าจึงไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สาขา เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เพียงเปิด KMA กรุงศรีโมบายแอปพลิเคชัน และใช้บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนในการขอเปิดบัญชีธนาคาร

          e-KYC (Electronic Know Your Customer) คือกระบวนการตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดข้อจำกัดและความซับซ้อนให้กับผู้บริโภคที่ต้องการเปิดบัญชีธนาคาร ทำให้สามารถเปิดบัญชีผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สาขาเพื่อกรอกข้อมูลและนำเอกสารหลักฐานมายื่นเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนต่อหน้าพนักงานของธนาคารที่สาขาเหมือนเช่นที่ผ่านมา ซึ่ง e-KYC นั้น เป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับและประยุกต์ใช้ในระดับสากล กระบวนการดังกล่าวตอบโจทย์กับแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคการเงินไทยสู่ Digital Economy

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top