เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


9 ตุลาคม 2561

ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอไอ ต.ค.นี้ใช้ชื่อย่อ TIGER


 
     นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TIGER และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด กล่าวว่า บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง (TIGER) ได้ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่หุ้นละ 3.65 บาท จำนวน 122.28 ล้านหุ้น
โดยจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.นี้ และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 24 ต.ค.นี้ ในกลุ่ม "อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง" โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า TIGER
 
     สำหรับเงินที่ได้จากการะดมทุนในครั้งนี้ จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับแผนขยายธุรกิจ เข้าร่วมประมูลงานภาครัฐ และเข้ารับงานเอกชน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทในช่วง 3-5 ปี ข้างหน้าเติบโต อีกทั้งยังพร้อมเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐ รองรับการลงทุนของภาครัฐในการวางโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
 
    นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกล่าวว่า  การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ TIGER ได้แต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 4 แห่งประกอบด้วย บล. โกลเบล็ก, บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย)

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top