เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


11 ตุลาคม 2561

ThaiBMA เผย ตลาดตราสารหนี้ 9 เดือนแรก โต 72%

       นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กล่าวถึง ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าคงค้างรวม 12.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 72% โดยการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวมีมูลค่ารวม7.1แสนล้านบาท สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และสถาบันการเงิน ในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงทุกกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือมีมูลค่าการออกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือสูง ออกเพิ่มเกือบ3 เท่า เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนกลุ่มที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ กว่า 70% เป็นการออกหุ้นกู้มีหลักประกัน
      ส่วนกระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Fund Flow) พบว่านักลงทุนต่างชาติยังคงเข้าลงทุนต่อเนื่องในตราสารหนี้ไทยโดยทำให้สิ้นเดือนกันยายน 2561 ต่างชาติมีมูลค่าการลงทุนสะสมในตราสารหนี้ไทยทั้งสิ้น 940,349 ล้านบาท คิดเป็น 7.53% ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์
      ด้านนาง อริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการสมาคมตราสารหนี้ไทย กล่าวว่า  ภาพรวมการออกตราสารหนี้ระยะสั้น 9 เดือนแรก มีมูลค่าการออกเพิ่มขึ้น 14% เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  โดยการออกตั๋วแลกเงิน (BE) มีมูลค่าลดลงกว่า 19.4%
      สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงที่เหลือของปี  คาดว่า ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามทิศทางอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะสูงขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายคาดว่าจะคงอยู่ในระดับเดิมจนถึงสิ้นปีนี้
 

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top