เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


6 พฤศจิกายน 2561

กกร. เผยส่งออก ท่องเที่ยวซบเซา ฉุดGDP Q3โตลดลง


         นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  กล่าวภายหลังการเปิดประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จะเติบโตชะลอลงจากช่วงครึ่งปีแรก จากหลายเครื่องชี้ที่สำคัญ ทั้งการส่งออก การท่องเที่ยว การเบิกจ่ายของภาครัฐ รวมทั้งผลผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวโดยมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทย ปี 2561 จึงยังอยู่ในกรอบประมาณการ โดย GDP ขยายตัว 4.4-4.8% และการส่งออกขยายตัว 8.0-10.0%
         สำหรับการส่งออกของไทยในปี 2562 ที่ประชุม กกร. ประเมินว่ามีแนวโน้มเผชิญโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น จากประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเก็บภาษีนำเข้ารอบที่ 3  การที่สินค้าไทยถูกตัดสิทธิ GSP จากสหรัฐฯ ใน 11 รายการ ตลอดจนผลกระทบทางอ้อมจากการค้าและเศรษฐกิจของประเทศหลักในโลกที่ชะลอตัวลง และอาจทำให้การส่งออกในปี 2562 เป็นไปตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
 

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top