เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


6 พฤศจิกายน 2561

ภัทรส่งทางเลือก 3 กองทุน RMF ตอบโจทย์นักลงทุน


 
       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด เสนอขายกองทุน เปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ PHATRA SG-AA RMF กองทุนรวมแบบผสมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
       นอกจากนี้ยังได้ออก กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์  และ  กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์  กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน
       เหมาะกับผู้ลงทุนและเงินลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงขึ้นไป ซึ่งต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ    ทั้ง 3 กองทุน ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล เสนอขายครั้งแรก IPO 19-30 พฤศจิกายน 2561 มูลค่าการซื้อขายครั้งแรก 1,000 บาท

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top