เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


8 พฤศจิกายน 2561

ก.ล.ต.คาดอนุมัติ ICO Portal 1 รายได้ ปลายเดือน พ.ย.นี้ แนะนักลงทุนปรับตัวหลัง LTFหมดอายุ


 
        นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ต้องการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) โดยคาดว่าจะสามารถอนุมัติได้อย่างน้อย 1 รายภายในสิ้นเดือน พ.ย. ขณะที่ในส่วนของผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ยังต้องรอการอนุมัติจากกระทรวงคลังต่อไป หลังจากนั้นจึงจะเริ่มกระบวนการอนุมัติการระดมทุนด้วย Initial Coin Offering (ICO) ได้ในช่วงเดือน ธ.ค.นี้
โดยหลังจากนี้จะเสนอเรื่องไปที่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการต่อไป
        สำหรับกรณีที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะสิ้นสุดโครงการในสิ้นปี2562 เห็นว่า เรื่องดังกล่าวต้องปรับแนวคิดของผู้ลงทุนมองการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นการลงทุนระยะยาวตั้งแต่ 10 ปี ไม่ใช่เพียง 5-7 ปี ซึ่งการลงทุนในระยะยาวดังกล่าวมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าหลายเท่า เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับผ่านการลงทุนใน LTF 
 
 

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top