เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


9 พฤษภาคม 2562

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ น้อมถวายความจงรักภักดี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1,010 ต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   
 
 
           เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และน้อมแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ได้จัดโครงการ
            เมล็ดพันธุ์แห่งความดี (Seed Bomb Project) ปลูกป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 1,010 ต้น อาทิ ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่10,มะค่าโมง,หางนกยูง,สำโรง,คูน,แคสันติสุข,พญาเสือโคร่ง,สัก,เหลืองปรีดียาธร เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
            อนึ่ง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์สร้างความปลาบปลื้มยินดีแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทย จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นหนึ่งในพสกนิกรชาวไทยได้ร่วมเทิดพระเกียรติ พร้อมแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ โดยการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลผ่านกิจกรรมในครั้งนี้

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top