เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


30 กรกฏาคม 2562

กสทช. เตรียมเรียกคืนคลื่น 3400-3700 MHz จาก THCOM รองรับเปิดประมูล 5G


 
           นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เตรียมจะเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 3400-3700 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ซึ่งขณะนี้ได้ให้บมจ.ไทยคม (THCOM) ใช้งานอยู่ เพื่อนำมาเปิดประมูลคลื่นความถี่เพื่อรองรับการให้บริการ 5G ของประเทศ โดยเชื่อว่าหากมีการเรียกคืนคลื่นดังกล่าวจากไทยคมมาแล้ว ไทยคมก็จะยังมีคลื่นความถี่เพียงพอสำหรับใช้ในกิจการดาวเทียมสื่อสารได้ 
          สำหรับแผนการประมูลคลื่นความถี่เพื่อเตรียมขับเคลื่อน 5G ของประเทศไทยนั้น ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคมเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงเตรียมเสนอที่ประชุม กสทช.พิจารณาอนุมัติแผนต่อไป 
          ทั้งนี้ แผนการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าว จะเสนอให้มีการประมูลคลื่นแบบ Multi Band หรือ การประมูลแบบหลายย่านคลื่นความถี่พร้อมกัน เบื้องต้นจะจัดการประมูล 2 ครั้ง โดยการประมูลครั้งแรกจะประกอบด้วยคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ คลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่นความถี่ย่าน 26-28 กิกะเฮิรตช์ (GHz)
          ส่วนการประมูลในครั้งที่ 2 จะเรียกคืนคลื่นความถี่ในย่าน 3400-3700 เมกะเฮิรตซ์ จากกระทรวงดีอี เพื่อนำมาประมูลร่วมกับคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อเตรียมในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี เป็นการเตรียมคลื่นความถี่เพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีที่สูงกว่า เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค 5G ให้ได้

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top