เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


19 พฤศจิกายน 2563

HREIT ตัวเลือกการลงทุน ยุคดอกเบี้ยต่ำ ตลาดหุ้นผันผวน


 
ความน่าสนใจของการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือที่เรียกกันติดปากสั้น ๆว่ากองรีท ในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมี 2 เหตุผลหลัก ๆ
         
            ประเด็นแรก กองรีทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลค่อนข้างสูงที่ 5.97% ต่อปี สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ข้อมูลจากบล.เคจีไอฯ ณ 26 ต.ค.2563)
 
            ประเด็นที่ 2 ราคาหน่วยลงทุนผันผวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้น

จาก 2 คุณลักษณะข้างต้นกองรีทจึงตอบโจทย์ได้ดีสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสเพื่อเพิ่มผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงให้กับเงินลงทุนเพื่อลดความผันผวนจากตลาดหุ้น และยุคที่ดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำ

นอกจากนี้กองรีทยังตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้ Passive Income ในรูปแบบเงินปันผลที่สม่ำเสมอจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองรีท


มาส่องโอกาสลงทุน
ในทำเลศักยภาพกับกองทรัสต์ HREIT
 
มาถึงตรงนี้นักลงทุนอาจตั้งคำถามว่า อสังหาริมทรัพย์ยังน่าลงทุนอยู่หรือ? เพราะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ก็ต้องเรียนว่า ทรัพย์สินที่กองรีทแต่ละกองซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าไปลงทุนนั้นมีหลากหลายประเภท บางกองก็ลงทุนในห้างสรรพสินค้า บางกองลงทุนในโรงแรม ส่วนบางกองลงทุนในอาคารสำนักงาน และบางกองลงทุนในคลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม

แน่นอนว่าทำเลของทรัพย์สินเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเพื่อพิจารณาสำหรับการลงทุน

สำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) กำลังจะเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมไม่เกิน 1,337.70 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่าบนทำเลศักยภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)และบางส่วนในจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์การขนส่งไปยังภาคเหนือและภาคอีสาน

โดย EEC นั้นจัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีในพ.ศ. 2558 ตั้งอยู่บริเวณในชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยซึ่งถือเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในระเบียงเศรษฐกิจนี้ มีมูลค่าราว 14% ของทั้งประเทศไทย


เปรียบเทียบทรัพย์สินก่อน-หลังลงทุนเพิ่ม      

กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าใน Ready Built Factory (อาคารโรงงานสำเร็จรูป) และ Ready Built Warehouse (คลังสินค้าสำเร็จรูป) ระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี โดยอยู่ภายใต้การบริหารของ WHA group ซึ่งเป็นผู้พัฒนานิคมฯอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้กองทรัสต์ HREIT มีพื้นที่รวมทั้งหมดกว่า 3.8 แสนตารางเมตร

ทรัพย์สินปัจจุบันของกองทรัสต์ HREIT (ข้อมูลก่อนทำรายการ ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563)
  • มูลค่าทรัพย์สิน  9,913.2 ตารางเมตร
  • พื้นที่เช่าอาคาร 332,505 ตารางเมตร
  • อัตราการเช่า 93.9 %
  • อายุเฉลี่ยอาคาร 7 ปี 8 เดือน
  • ระยะเวลาการเช่า 30+30 ปี
ทรัพย์สินที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2
  • มูลค่าทรัพย์สิน 1,337.7 ล้านบาท
  • พื้นที่เช่าอาคาร 48,127 ตารางเมตร
บนที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ 48 ไร่ 2 งาน 39.61 ตารางวา
  • อัตราการเช่า 82.6 %
  • อายุอาคารเฉลี่ย 6 ปี 8 เดือน
  • ระยะเวลาการเช่า 30+30 ปี
 
ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นของ 3 บริษัท จำนวน 5 โครงการ

            1.บมจ.ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ สำหรับบางส่วนของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1)

            2.บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) และโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

            3.บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จำกัด (สำหรับบางส่วนของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHALP 4) และโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL)

ภายหลังจากการลงทุนในทรัพย์สิน ประมาณการสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ HREIT จะเพิ่มขึ้นเป็น 11,250.94 ล้านบาท จากปัจจุบันกองทรัสต์มีมูลค่าสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 9,913.24 ล้านบาท
 
จุดเด่นการลงทุนใน HREIT (เพิ่มทุนครั้งที่ 2 )      

สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทรัสต์ HREIT ถือเป็นโอกาสการเติบโตของกองทุนทั้งด้านขนาดและการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  เพราะการเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นการเติมทรัพย์สินเข้าพอร์ตที่ล้วนแล้วแต่มีศักยภาพสูง ทั้งโรงงานและคลังสินค้า


บทสรุป ด้วยจุดเด่นทั้งด้านการสร้างรายได้ที่มีความสม่ำเสมอและมีเสถียรภาพ  การได้รับประโยชน์จาก EEC ในระยะยาว ประกอบกับการลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว 30 ปีและสิทธิในการต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ทำให้กองทรัสต์ HREIT จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในยุคดอกเบี้ยต่ำ ตลาดหุ้นผันผวน

กองทรัสต์ HREIT เสนอขายหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 137.50 ล้านหน่วย ในราคาสูงสุด 7.50 บาทต่อหน่วย เปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจองซื้อระหว่างวันที่ 16-20 และ 23-26 พฤศจิกายน และบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 16-20 และ 23-27 พฤศจิกายนนี้ ผู้ที่สนใจสามารถทำความรู้จัก HREIT เพิ่มเติมได้ที่ http://www.hemarajreit.com/home.html

รับชมสัมภาษณ์พิเศษ คุณจารุชา สติมานนท์ กับ HREIT ตัวเลือกการลงทุน ยุคดอกเบี้ยต่ำ ตลาดหุ้นผันผวน
คลิก : https://www.youtube.com/watch?v=MdZE4k_jYLs&feature=youtu.be

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top