กองทุนเด่น


บทความ ล่าสุด

10 สิงหาคม 2560

บลจ.ยูโอบี ออกกองทุนใหม่เปิดโอกาสลงทุนส่วนเพิ่มจากตราสารหนี้ทั่วโลก เปิดขาย 11-28 ส.ค.นี้

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ได้นำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UFLINK2) เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนส่วนเพิ่มนอกเหนือจากการลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียว และเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะตลาดปัจจุบันที่อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยเปิดเสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียวในวันที่ 11-28 ส.ค.60 นี้ ให้กับกลุ่มผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor) จัดจำหน่ายโดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.แต่งตั้ง
          กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกและเปิดโอกาสให้กองทุนแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการปรับตัวของกองทุน PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund (Euro Class) (กองทุนอ้างอิง) ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก เมื่อกองทุน UFLINK2 มีอายุครบ 3 ปี จะพิจารณาผลตอบแทนกองทุนอ้างอิง และจ่ายผลตอบแทนที่ 140% ของผลตอบแทนกองทุนอ้างอิงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น (Participation rate = 140%) (เงื่อนไขตามหนังสือชี้ชวน) 
          เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นำโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีปัจจัยสนับสนุนด้านการใช้จ่ายภายในประเทศ และการลงทุนของภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการปฎิรูปภาษี และธนาคารกลางยุโรปถึงโอกาสที่จะส่งสัญญาณลดมาตรการ QE ลง ในขณะที่รัฐบาลจีนเข้มงวดในการดำเนินนโยบายมากขึ้น ส่วนญี่ปุ่นยังคงดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น มุมมองตลาดในระยะยาวภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังสามารถเติบโตได้ดี แต่ในระยะสั้นยังคงเผชิญกับความผันผวนอยู่ นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีแนวโน้มที่จะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
          อย่างไรก็ตาม บลจ.ยูโอบี เชื่อว่าปัจจัยที่ได้กล่าวถึงในเบื้องต้น อาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินในขอบเขตที่จำกัด และการลงทุนในตราสารหนี้ยังคงเป็นสินทรัพย์หลักในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนที่ยังคงสร้างผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม
          กองทุน UFLINK2 (ระดับความเสี่ยง 5) ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 89% ของ NAV โดยมีเป้าหมายจะได้รับเงินลงทุนในส่วนนี้คืนเต็มจำนวน (เงินต้น) ซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และส่วนที่เหลือไม่เกิน 11% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund (Euro Class) (กองทุนอ้างอิง) 
          ในส่วนนี้จะไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อกองทุนมีอายุ 3 ปีตามเงื่อนไขของโครงการ จะพิจารณาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน คือ เทียบส่วนต่างของ NAV เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของกองทุนอ้างอิงที่เพิ่มขึ้นระหว่างวันเข้าทำสัญญาวอร์แรนท์หรือสัญญาออปชั่น (Fund initial Level) และวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงสัญญาวอร์แรนท์หรือสัญญาออปชั่น (Fund Final Level)  คูณด้วย 140%  (อัตราคูณการจ่ายผลตอบแทน (Participation rate)) ยกตัวอย่างเช่น NAV ของกองทุนอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% กองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ 14% และปรับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ตามหากราคา NAV ของกองทุนอ้างอิงไม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนยังคงมีโอกาสได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนหักด้วยค่าธรรมเนียมการขาย เป็นต้น  
          กองทุน PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund (Euro Class) (กองทุนอ้างอิง) มีวัตถุประสงค์คือการทำกำไรให้สูงสุดโดยสอดคล้องกับการจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ กองทุนนี้จะใช้กลยุทธ์กระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลกที่บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited  ผู้เชี่ยวชาญจัดการลงทุนระดับโลก สามารถบริหารผลตอบแทนกองทุนอ้างอิงย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 11.66% (ณ 31 กรกฎาคม 2560) 
          นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บริหารกองทุนหลักของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS)  ที่ทาง บลจ.ยูโอบี ได้นำเสนอให้กับนักลงทุนไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา และได้รับผลตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นที่น่าพอใจเช่นกัน ดังนั้น บลจ.ยูโอบี เชื่อว่าการลงทุนในกองทุน UFLINK2 จะเป็นการต่อยอดเพิ่มจากการที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ยังคงมีโอกาสได้รับเงินต้นเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ

รายการย้อนหลัง

Scroll To Top