กองทุนเด่น


บทความ ล่าสุด

21 สิงหาคม 2560

บลจ. โซลาริส รุกเข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ เสนอขายกองทุนเปิด “S-SETSCOPE” ผ่านระบบ AI ครั้งแรก

บลจ.โซลาริส เปิดเกมรุกนำเทคโนโลยีเพื่อการลงทุน ฮุกหมัดเด็ด เปิดเสนอขายกองทุนเปิดโซลาริส เซ็ทสโคป อัลกอริทึม ฟันด์ "S-SETSCOPE" กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เปิดขาย IPO ครั้งแรก ตั้งแต่ 15ส.ค.นี้ ผ่านระบบ AI ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอสำหรับนักลงทุน พร้อมเสริมภาพลักษณ์การเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว
          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด (SOLARIS) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มีการประกาศปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจครั้งใหญ่ มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทุนในประเทศ ล่าสุด ได้เสนอขายกองทุนเปิดโซลาริส เซ็ทสโคป อัลกอริทึม ฟันด์ "S-SETSCOPE" ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ และคาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากทั่วไป โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตและมีเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ซึ่งกองทุนใหม่นี้จะส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโปรแกรมซื้อขายแบบอัตโนมัติ (Algorithmic Execution) ที่เรียกว่า "นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์" หรือ AI (Artificial Intelligence)
          โดยกอง S-SETSCOPE มีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในหุ้น โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
          ผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 1,000 บาท โดยหลังการเสนอขายครั้งแรกกองทุนจะเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ และผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันอังคาร โดยจะได้รับเงินค่าขายคืน ภายในช่วงระยะเวลา 3วันทำการ ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ10500 โทรศัพท์ 0-2624-6333 โทรสาร 0-2624-6330 ,0-2631-2212 หรือ www.solarisfunds.com
          ทั้งนี้ นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เป็นนโยบายฟินเทค (Fintech) เพื่อจัดการลงทุนรูปแบบใหม่ ให้ก้าวข้ามขีดข้อจำกัดเดิมๆ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ เป็นการพัฒนาใน AI Lab ของ บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโปรแกรมการลงทุน ร่วมกับ บริษัท เซ็ทสโคป จำกัด (สิงคโปร์)Set Scope ซึ่งเป็น Startup ที่ชนะการประกวดจากประเทศสิงคโปร์ โดยจะปฏิบัติการเสมือนผู้จัดการลงทุน (fund manager) แบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การค้นหาหลักทรัพย์ (Stock Scan) แนะนำ (Robot Advisor) เลือกหุ้นได้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการเชิงลึกของนักลงทุนโดยแท้จริงในทุกมิติ เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นทั้งหมดทั้งตลาดอย่างละเอียดจากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีในทุกๆ วันโดยอัตโนมัติ และนำเสนอหุ้นที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำกำไรในการบริหาร Portfolio ให้กับนักลงทุน และหาจังหวะเข้าไปทำออเดอร์ซื้อขายเอง รวมทั้งแสดงผลการซื้อขายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตลอดเวลา
          ปัจจุบัน Set scope เป็น Investment Platform ที่มีผู้ใช้งานจำนวน 55,000 รายแล้ว และมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย โดย Set scope ตั้งเป้าเป็น Total Software Solution ที่วิเคราะห์หุ้นเชิงลึกและช่วยผู้ลงทุนในอีกหลายเรื่อง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ตัดสินใจได้จริง โดยประมวลผลจากปัจจัยการลงทุนต่างๆ กว่า 70 ปัจจัย เช่น การเติบโตของรายได้และกำไร การลดลงของหนี้ ผลตอบแทนจากลงทุน เป็นต้น เข้ามาทำการวิเคราะห์ด้วยชุดคำสั่งที่สร้างไว้ตามขั้นตอน (Algorithm) เพื่อให้ได้หุ้นในกลุ่มโตเร็ว, หุ้นมั่นคง, หุ้นคุณภาพดี และหุ้นเทิร์นอะราวด์ ซึ่งจากการทดสอบข้อมูลย้อนหลัง(back test) 10 ปี (ตั้งแต่ มิ.ย 48 – ธ.ค 59) พบว่า หากลงทุนในหุ้นตามการแนะนำของโปรแกรม Set scope จะมีผลตอบแทนเฉลี่ยสูง 33% ต่อปี
 

รายการย้อนหลัง

Scroll To Top