กองทุนเด่น


บทความ ล่าสุด

31 มกราคม 2561

บัวหลวง เสนอขาย B-WORK กองรีทลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการ ทรู ทาวเวอร์ 1 และ 2          บลจ.บัวหลวง จก. เปิดขายกองทุน B-WORK ระหว่างวันที่ 29 มกราคม-2 กุมภาพันธ์         กองทุน B-WORK เป็นทรัสต์รูปแบบหนึ่ง หรือ Real Estate Investment Trust (REIT) ที่ออกแบบมาเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สิน มูลค่าไม่เกิน 4,608 ล้านบาท แบ่งเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ มูลค่ารวมไม่เกิน 3,688 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาววงเงินไม่เกิน 920 ล้านบาท โครงการแรกคือ โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ เป็นระยะเวลา 30ปีนับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า เพราะทั้ง 2 โครงการมีจุดเด่นที่สำคัญคือ ที่ตั้งหรือทำเลในย่านธุรกิจที่เจริญและมีผู้เช่าหลักๆขนาดใหญ่ที่อยู่ในตึกอยู่แล้ว ทั้ง 2 โครงการที่ B-WORK เข้าไปลงทุนนั้นผู้เช่าหลักๆก็จะเป็นกลุ่มทรู 86.5% กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ 11% ทรู พรอพเพอร์ตีส์ 1.9% และธนาคารพาณิชย์ 0.6%
เปิดเสนอขายวันนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2561

ทีวีการเงินธนาคาร

รายการย้อนหลัง

Scroll To Top