กองทุนเด่น


บทความ ล่าสุด

13 กรกฏาคม 2561

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น Low Volatility (SCBLEQ)


 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น Low Volatility (SCBLEQ)
ในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน นักลงทุนสามารถที่จะลงทุนในกองทุนหุ้นได้แต่ควรเน้นการลงทุนระยะยาว
 
ทำไมจึงควรลงทุนในหุ้นกลุ่ม Low Volatility
หุ้นกลุ่ม Low Volatility มักจะให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นตัวอื่นๆในตลาด
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวได้ดีอีกด้วย โดยจะเป็นหุ้นที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
เป็นหุ้นที่มี Business Model ที่ค่อนข้างดี มีความได้เปรียบทางการแข่งขันแบบยั่งยืน
มีความสามารถในการทำกำไรในระดับที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และมีความผันผวนต่ำ
มีกระแสเงินสดอยู่มาก และมีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ

 

จุดเด่นของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น Low Volatility (SCBLEQ)
ลงทุนในตราสารทุนที่โดยพื้นฐานมีความผันผวนคาดการณ์และความเสี่ยงขาลงคาดการณ์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม
ผ่านกองทุนหลัก AB SICAV I-Low Volatility Equity Portfolio
กองทุนหลักจะคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุน โดยใช้แบบจำลอง รวมถึงหลักการวิเคราะห์และประสบการณ์ด้านการลงทุน
เพื่อค้นหาหุ้นที่มีคุณภาพด้านปัจจัยพื้นฐานดี มีความผันผวนต่ำ และราคาเหมาะสม
กองทุนได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating 5 ดาว ในกลุ่ม Global Large Cap Blend Equity
 
 
คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เป็นต้น
กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศที่ลงทุน และ/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศที่ลงทุน และ/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน


ลงทุนกับ ซิตี้โกลด์ : 
https://www.citibank.co.th/edm/1117/GONLINENTB/index.html

ารเงินธนาคารทีวี

รายการย้อนหลัง

Scroll To Top