กองทุนเด่น


บทความ ล่าสุด

23 กรกฏาคม 2561

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ หรือ LH GLOBAL EQUITY FUND


 
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรือ แอล เอช ฟันด์ ประเมินแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังดีอยู่อย่างต่อเนื่องในปี 2561-2562 จากการคาดการณ์ของ IMF GDP โลกปี 2561-2562 จะเติบโตที่ 3.9%YoYจากการเติบโตทางสหรัฐและยุโรป ซึ่งในไตรมาส 2/2561 ตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโตได้ดีกว่าในไตรมาสแรกที่ระดับ 3.7%QoQรวมถึงค่าเงินดอลลาร์ฯ ที่ แข็งขึ้นจากการแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และตัวเลขเงินเฟ้อเติบโตที่แข็งแกร่ง ทำให้ปริมาณเงินไหลออกจาก กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) กลับไปสู่หุ้นประเทศพัฒนาแล้ว เช่น US Stock และ US Dollar  ขณะที่ Global PMI ในเดือนพฤษภาคม ล่าสุดอยู่ที่ 53.1 จุด โดยระดับที่สูง 50 จุด แสดงถึงเศรษฐกิจโลกยังมีการเติบที่ดีอยู่

จึงมองเป็นโอกาสดีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นชั้นนำทั่วโลก ล่าสุดเปิดตัวกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ หรือ LH GLOBAL EQUITY FUND มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท โดยเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่จะเข้าไปลงทุนใน T.Rowe Price Fund ที่จะเข้าลงทุนใน T.Rowe Price Funds SICAV-Global Focused Growth Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกำหนดเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปขั้นต่ำ 5,000 บาท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง สำหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล โดยมีกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

การเงินธนาคารทีวี

รายการย้อนหลัง

Scroll To Top