กองทุนเด่น


บทความ ล่าสุด

23 กรกฏาคม 2561

กสิกรไทยมองเศรษฐกิจยุโรปยังเติบโตดี แนะกระจายการลงทุน กองยุโรปยังน่าสนใจ

          นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด หรือ บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทยยังมีมุมมองเป็นบวกต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะภูมิภาคยุโรปทีเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดี แม้ว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) จะชะลอลงบ้าง แต่ก็ยังสูง ปัจจัยบวกจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีการประกาศลดวงเงิน QE ลง แต่ก็คาดว่าจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลางผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีระดับราคาหุ้นถือว่าสมเหตุสมผลและยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา ทำให้หุ้นยุโรปมีความน่าสนใจในเชิงเปรียบเทียบ รอติดตามผลกระทบจากสงครามทางการค้าที่อาจกดดันบรรยากาศการลงทุนในช่วงระยะสั้น
กลยุทธ์ทุนสำคัญคือการกระจายการลงทุน ความผันผวนของตลาดการเงินในระยะสั้นยังมีแต่ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังเติบโตความสามารถในการทำกำไรของบริษัทไม่เปลี่ยนแปลง
แนะนำกองทุนติดดาวจาก Morningstar ในประเภท Overall Rating จำนวน 11 กองทุน ได้รับการ จัดอันดับ (Rating) 5 ดาว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61) ประกอบด้วยกองทุนหุ้นไทย 2 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน (K-ENERGY) และกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) ซึ่งทั้ง 2 กองทุนดังกล่าว ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 10.09% และ 11.36% ตามลำดับ โดยสามารถเอาชนะเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งอยู่ที่ 8.16% และ 3.69% ตามลำดับ

            ด้านกองทุนหุ้นต่างประเทศมี 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ยูโรเปียนหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KEURMF) และกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D)) ซึ่งทั้ง 3 กองทุนดังกล่าว ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 5.97%, 5.97% และ 16.48% ตามลำดับ จากเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 3.97%, 3.97% และ 16.98% ตามลำดับ

          กองทุนผสมต่างประเทศมี 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนิตี้ (K-GEMO), กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชัน (K-GA) และกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ K-GINCOME-A(R) ซึ่งทั้ง 3 กองทุนดังกล่าว ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 6.92%, 2.35% และ 3.24% ตามลำดับจากเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 5.45%, 6.54% และ 6.39% ตามลำดับ
          และที่เหลืออีก 3 กองทุน ซึ่งได้รับ 5 ดาวจาก Morningstar ประกอบด้วยกองทุนตราสารหนี้ 1 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN1) และกองทุนผสม 2 กองทุน คือ กองทุนเปิด เค แพลน 3 (K-PLAN3) และกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 (K-2530) ซึ่งทั้ง 3 กองทุนดังกล่าว ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 2.02%, 3.63% และ 2.99% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 1.90%, 3.68% และ 2.80% ตามลำดับ

การเงินธนาคารทีวี

รายการย้อนหลัง

Scroll To Top