กองทุนเด่น


บทความ ล่าสุด

4 กันยายน 2561

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBMLTA


             ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เทคโนโลยีได้แทรกซึมเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นทุกขณะ ทุกกิจกรรม โดยปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์ ซึ่งรวมไปถึงการเรียนรู้ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก นั่นคือ Machine Learning
Sundar Pichai, Google’s CEO  ได้กล่าวไว้ว่า  “เมื่อผมมองไปข้างหน้า มองไปถึงทิศทางของการประมวลผล (Computing) มันชัดเจนเลยว่าเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากโลกที่โทรศัพท์มือถือมาเป็นอันดับแรก (Mobile First world) ไปสู่ยุคของปัญญาประดิษฐ์มาเป็นอันดับแรก (AI First world)”  ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์ (9 สิงหาคม 2017)


 
AI First คือ ยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะกลายมาเป็นผู้ช่วยสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบัน นวัตกรรมนี้อยู่รอบตัวของทุกคนอยู่แล้ว เพียงแต่เราไม่สังเกต ยกตัวอย่างใกล้ตัวสุด เช่น Google Search ที่แสดงผลการค้นหาตามภาษา สถานที่ และประวัติการค้นหาของผู้ใช้ เป็นต้น แต่ในยุค AI First นั้น นวัตกรรมนี้จะก้าวหน้ามากขึ้น เช่น Google Search จะแสดงสิ่งที่ผู้ใช้สนใจโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่เหมาะสมเลย  ความสามารถของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นกว้างมาก แต่ยังถูกนำมาใช้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ปัญญาประดิษฐ์จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ โดยจากการสำรวจผู้บริหารทั่วโลกของ Tata Consultancy Service บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์จะเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจทั้งในด้านการส่งเสริมการขาย การตลาด การบริการหลังการขาย การวางแผนและพัฒนาองค์กร รวมไปถึงด้านทรัพยากรบุคคล ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า จะเห็นได้ว่า ปัญญาประดิษฐ์จะอยู่ในแทบทุกการดำเนินงานของธุรกิจ (ที่มา : EIC Analysis / Interesting Topics AI First: ยุคแห่งนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์,19 มกราคม 2018)


จะเห็นได้ว่า ข้อมูลมีความสำคัญต่อธุรกิจในการนำมาต่อยอดเพื่อผลิตสินค้าและบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้แม่นยำขึ้น  ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมกองทุนรวม บลจ.ไทยพาณิชย์จึงเป็น บลจ.แรกที่นำ Machine Learning นี้มาใช้ประโยชน์  โดยกองทุนจะใช้วิธีการลงทุนรูปแบบใหม่นี้ เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ เช่น อคติที่มีต่อตราสารต่างๆ  ความเข้าถึงข้อมูลอย่างถี่ถ้วนในหลายๆ มิติ  
โดยการลงทุนรูปแบบใหม่นี้  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ทีละจำนวนมาก พร้อมปรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายมุมมองอย่างครอบคลุม เพื่อการคาดการณ์ผลตอบแทนที่แม่นยำมากขึ้น โดยการนำโมเดลนี้มาใช้วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วย ระบบนี้พัฒนาขึ้นโดย บลจ.ไทยพาณิชย์
ซึ่งระบบนี้จะคัดเลือกหุ้นผ่านการให้คะแนนปัจจัยการลงทุนต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อราคาหุ้นเช่น Valuation, Growth, Quality, Sentiment, Momentum, Risk  เป็นต้น  เพื่อมุ่งหาผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดในระยะยาว โดยปรับเปลี่ยนน้ำหนัก การลงทุนในแต่ละปัจจัยผ่านทาง Machine Learning เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา ผสานกับการทำ Optimization เพื่อให้ได้สัดส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายผลตอบแทนส่วนเพิ่มและความเสี่ยงที่ต้องการ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity  (ชนิดสะสมมูลค่า)  SCBMLTA


คำเตือน :
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย
https://www.scbam.com/th/knowledge/mr.kongtoon/mr.kongtoon-17082018

 

รายการย้อนหลัง

Scroll To Top