สัมมนา


เลือกช้อนหุ้นดี ลดเสี่ยง รักษาพอร์ต

วันที่ :
8 ตุลาคม 2559
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
สถานที่ :
เวทีกลาง อุดรธานีฮอลล์ เซ็ลทรัลพลาซาอุดรธานี
รายละเอียด :
สัมมนาในงานมหกรรมการเงิน  อุดรธานี  ครั้งที่ 4
ณ เวทีกลาง อุดรธานีฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี 

เสาร์ที่  8  ตุลาคม  2559  เวลา  13.00 -16.00. น  
สัมมนาหัวข้อ "เลือกช้อนหุ้นดี ลดเสี่ยง รักษาพอร์ต"

สำรองที่นั่ง ฟรี  www.moneyandbankingtv.com     และ
facebook / moneyandBankingTV
สอบถามรายละเอียด  02 - 290- 0921
วิทยากร :
     คุณ นิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการลงทุน QIQP บล.ไอร่า จำกัด ( มหาชน )
      คุณกรภัทร วรเชษฐ์     ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน    บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน
     คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Scroll To Top