สัมมนา


SURVIVOR TRADE ปั้นพอร์ตหลักร้อยเป็นหลักล้าน

วันที่ :
9 ตุลาคม 2559
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
สถานที่ :
เวทีกลาง อุดรธานีฮอลล์ เซ็ลทรัลพลาซาอุดรธานี
รายละเอียด :
สัมมนาในงานมหกรรมการเงิน  อุดรธานี  ครั้งที่ 4
ณ.เวทีกลาง อุดรธานีฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี   

อาทิตย์ที่  9  ตุลาคม  2559  เวลา  13.00 -16.00. น  
สัมมนาหัวข้อ “ SURVIVOR TRADE  ปั้นพอร์ตหลักร้อยเป็นหลักล้าน ”


สำรองที่นั่ง ฟรี  www.moneyandbankingtv.com และ 
facebook /moneyandBankingTV
สอบถามรายละเอียด  02 - 290- 0921
วิทยากร :
โค้ชซัน    คุณกระทรวง จารุศิระ
โค้ชเบียร์   คุณ วนนท์ วรรณป้าน
โค้ชเก๋   คุณ จักรินทร์ เชื้องาม
Scroll To Top