สัมมนา


ล่าหุ้นรวย ส่งท้ายปี

วันที่ :
19 พฤศจิกายน 2559
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
สถานที่ :
เชียงใหม่ฮอลล์ ชั้น 2
รายละเอียด :
สัมมนาในงานมหกรรมการเงิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 11
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ชั้น 2 เซ็ลทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สัมมนาหัวข้อ "ล่าหุ้นรวย ส่งท้ายปี"

สำรองที่นั่งฟรี www.moneyandbankingtv.com และ
facebook / moneyandbankingTV
สอบถามรายละเอียด 02-690-0921
วิทยากร :
คุณสุเชษฐ์ สุขแท้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
Scroll To Top