สัมมนา


3 เซียนชวนล่าหุ้นรวย

วันที่ :
11 มีนาคม 2560
เวลา :
13.00-16.00 น.
สถานที่ :
เวทีกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
รายละเอียด :
วิทยากร :
สัมมนาในงานมหกรรมการเงิน หาดใหญ่ ครั้งที่ 7
ณ เวทีกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
เสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น.

สัมมนา
หัวข้อ "3 เซียนชวนล่าหุ้นรวย"

วิทยากร:
คุณธวัชชัย อัศวพรไชย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
คุณวิริยา ลาภพรหมรัตน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.กสิกรไทย

ดำเนินการสัมมนาโดย คุณณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา
Scroll To Top