สัมมนา


ล็อกสเป๊ก หุ้นเด่น เล่นสั้น ถือยาว

วันที่ :
10 มี.ค. 61
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
สถานที่ :
เวทีกิจกรรมกลาง ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
รายละเอียด :
สัมมนาในงานมหกรรมการเงิน Money Expo Hatyai 2018
ณ เซ็ลทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
วิทยากร :
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 
คุณกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Scroll To Top