คุยกันหลังไมค์


บทความ ล่าสุด

12 กันยายน 2562

ครบรอบ 38 ปี บริษัทมีเดียฯ มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก


 
              สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด และวารสารการเงินธนาคาร มอบเงินจำนวน 800,000 บาท จากกัลยาณมิตรที่ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาสวันเกิดและครบรอบ 38 ปีบริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด แก่ นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อช่วยเหลือการผ่าตัดหัวใจเด็กยากจนที่พิการมาแต่กำเนิด พร้อมด้วย ภาคนี-ภริตา-กวิน วิริยะรังสฤษฎ์ ร่วมมอบ ณ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา
 

บทความย้อนหลัง

Scroll To Top